Pandemin är inte över och covid-19 sprids fortfarande. Tack vare vaccinationerna har de flesta i Sverige nu ett gott skydd mot att bli allvarligt sjuka i covid-19. Men det finns fortfarande många som inte är vaccinerade eller har tagit sina påfyllnadsdoser.

Dela gärna informationen i ditt nätverk och hjälp oss att nå fram till fler om hur viktigt det är att vaccinera sig mot covid-19.

Viktiga argument för att vaccinera sig mot covid-19 och ta påfyllnadsdoserna

1. Vaccination skyddar mot allvarlig sjukdom och död

 • Äldre har större risk att drabbas av svår covid-19, men även yngre personer kan bli allvarligt sjuka och dö. Covid-19 kan även ge besvär som varar länge.
 • I takt med att fler har vaccinerat sig mot covid-19, har färre personer som blivit sjuka i covid-19 dött.
 • Det är större risk att bli svårt sjuk och inlagd på sjukhus om man inte har vaccinerat sig mot covid-19.
 • Inget vaccin skyddar till 100 procent, men den som smittas efter vaccinationen får med stor sannolikhet en mild sjukdom.

2. Vaccinationen bygger upp immunförsvaret

 • Vaccinerna är läkemedel som bygger upp immunförsvaret mot covid-19 utan att man behöver bli sjuk och utsätta sig för de risker som sjukdomen innebär.
  Säkra och effektiva vacciner
 • Vaccinationen mot covid-19 är till för att man ska slippa sjukdom och få ett långvarigt skydd på ett säkert och kontrollerat sätt.
 • De som har varit sjuka i covid-19 har utvecklat ett visst skydd mot att bli sjuka igen, men det varierar från person till person hur starkt det skyddet är och hur länge det varar. Skyddet genom vaccinationen är mer stabilt och pålitligt.
 • De som varit sjuka i covid-19 bör vaccinera sig för att ha ett bra skydd i fortsättningen. Det går bra att vaccinera sig så snart man blivit frisk från sjukdomen.
  Fakta om vaccinerna mot covid-19

3. Vaccinerna är säkra och effektiva

 • Ett vaccin skulle inte bli godkänt om inte nyttan av vaccinet var mycket större än risken att bli sjuk. I dag har miljarder doser getts till personer runtom i världen.
 • Alla läkemedel, även vacciner, kan ge biverkningar. Vaccinerna mot covid-19 ger ungefär samma typ av biverkningar som andra vacciner. Biverkningarna är oftast milda och går över inom en dag.
  Om vaccinernas säkerhet och effektivitet

4. Vi behöver fortsätta vaccinera oss

Exempel på information för en webbsida/ nyhetsbrev

Exempel 1 att kopiera.

Till dig som är ovaccinerad mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du vaccinerar dig mot covid-19. Pandemin är inte över, coronaviruset sprids fortfarande och covid-19 är en farlig sjukdom som kan drabba alla.

Här hittar du information inför ditt beslut att vaccinera dig mot covid-19: Till dig som är ovaccinerad mot covid-19 [Länk borttagen 2022-06-21]

Har du varit sjuk i covid-19, får du ett riktigt stabilt och gott skydd mot att bli sjuk igen om du vaccinerar dig. Skulle du bli sjuk igen så är det mest troligt att du får en mild sjukdom.

Läs mer: Vaccination mot covid-19 är viktig

Exempel 2 att kopiera.

Till dig som har vaccinerat dig men ännu inte med dos 3 eller 4

Pandemin är inte över och covid-19 kommer fortsatt att finnas kvar i världen.

Om du är vaccinerad mot covid-19 med dos 1 och 2 har du ett skydd mot allvarlig sjukdom. Men skyddet efter dos 2 minskar ju längre tiden går. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla som är 18 år och äldre en dos 3 för att ytterligare stärka skyddet. Vissa grupper rekommenderas även en dos 4.

Påfyllnadsdoser rekommenderas till alla över 18 år