Information till verksamheter

Samlad information till verksamheter om covid-19, med bland annat länkar till tillsynsvägledningar

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19

Information till arbetsgivare om åtgärder mot covid-19

Arbetsgivare har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen.

Information till arbetsgivare

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i en lag, förordning eller föreskrift.

Från och med den 9 februari 2022 har Folkhälsomyndigheten inte några föreskrifter och allmänna råd till begränsningsförordningen, covid-19-lagen eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola om covid-19

Folkhälsomyndigheten har information till dig som är verksam inom förskola, skola och inom smittskydd om förebyggande åtgärder och hur fall och utbrott av covid-19 kan hanteras.

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola

Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna

Information om hur verksamhetsansvariga för universitet och högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning kan underlätta för anställda och för elever och studerande att följa rekommendationer och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna

Om lagar, förordningar och föreskrifter

På denna sida förklarar vi skillnaden mellan lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer: Från EU-rätt till Folkhälsomyndighetens rekommendationer