Influensaläget och influensasjukdom

 • Läs den senaste influensarapporten för nuvarande lägesbild. Veckorapporten publiceras på torsdagar under oktober–maj.

  Aktuell veckorapport om influensa

  Uppdaterad: 2022-09-21 14:12

  Direktlänk till frågan
 • Det finns två typer av influensavirus som ger upphov till den typiska influensasjukdomen: A och B. På influensavirusets yta finns det två ytmolekyler (hemagglutinin (H) och neuraminidas (N)) som gör det möjligt för immunförsvaret att känna igen och bekämpa viruset. Hos influensa A finns många olika subtyper av H och N. De har numrerats (till exempel H1 eller H18, N2 eller N11), och olika influensa A-virus benämns därför till exempel influensa A(H2N3) eller A(H1N1). För influensa B finns det två olika linjetyper, B/Victoria samt B/Yamagata.

  Ytmolekylerna förändras lite mellan varje säsong och därmed skyddar inte alltid den immunitet man fått från tidigare influensainfektioner eller vaccin. De influensatyper som återkommer varje vinter kallas säsongsinfluensa. Följande influensastammar cirkulerar världen över sedan pandemin 2009:

  • Influensa A(H3N2)
  • Influensa A(H1N1)pdm09
  • Influensa B/Yamagata
  • Influensa B/Victoria

  Sjukdomsinformation om influensa

  Uppdaterad: 2022-09-21 14:12

  Direktlänk till frågan
 • För individen som blir sjuk kan man inte särskilja mellan olika influensasorter baserat på symptom. Man kan bli allvarligt sjuk och till och med avlida av samtliga influensasorter. Man kan också bli lindrigt sjuk, förkyld eller inte ha några symptom alls trots att man har influensa.

  Generellt brukar influensa A orsaka de mer intensiva epidemierna. Vid säsonger som domineras av influensa A(H3N2) brukar en större andel personer 65 år eller äldre insjukna medan en högre andel vuxna under 65 insjuknar när influensa A(H1N1)pdm09 cirkulerar. Barnen drabbas varje säsong oavsett influensasort eftersom det alltid finns barn som inte fått influensa förut.

  Sjukdomsinformation om influensa

  Uppdaterad: 2022-09-21 14:12

  Direktlänk till frågan
 • Läs om vanliga symtom vid influensa på 1177.se eller Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Uppdaterad: 2022-09-21 14:14

  Direktlänk till frågan
 • 1177.se har råd för allmänheten om när man ska söka vård.

  Influensa (1177.se)

  Uppdaterad: 2022-09-21 14:15

  Direktlänk till frågan
 • Om du tillhör en riskgrupp är det viktigt att du vaccinerar dig mot influensa.

  För att minska smittspridningen gäller som alltid att:

  • Tvätta händerna ofta! Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk som sedan slängs. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk! På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

  Uppdaterad: 2022-09-21 14:15

  Direktlänk till frågan

Generellt om influensavaccin

Säkerhet och biverkningar

Grupper som rekommenderas vaccination

Upphandling och avtal mm

Brist på influensavaccin