I Sverige har vi allmän vaccination mot en del sjukdomar, medan andra sjukdomar hålls under kontroll genom så kallad riktad vaccination. Detta innebär att vaccination erbjuds till personer som löper ökad risk att bli smittade eller bli allvarligt sjuka om de skulle smittas.

Särskilt vaccinationsprogram mot pneumokockinfektion

Regeringen beslutade i januari 2022 om att införa ett nationellt särskilt vaccinationsprogram mot pneumokockinfektion för personer som ingår i riskgrupper. Beslutet baserades på flera utredningar från Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har inlett implementeringen av ett sådant vaccinationsprogram och samverkar aktivt med berörda aktörer med målsättningen att programmet ska kunna starta under året. Tillsvidare omfattas riskgrupper av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer här:

Frågor och svar om särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocker

Smittskyddsförordningen (2004:255)

Utredningar om särskilda vaccinationsprogram

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Förslag om andra särskilda vaccinationsprogram

Folkhälsomyndigheten har också lämnat förslag till regeringen om införande av särskilda vaccinationsprogram mot tre andra sjukdomar: hepatit B, influensa och tuberkulos. Dessa har ännu inte behandlats vidare. Mer information om utredningarna och underlagen hittar du här:

Utredningar om särskilda vaccinationsprogram