Vaccin fungerar

Bild som visar antal fall av olika sjukdomar före och efter vaccineringsprogram.Vaccin funkar

Bilden finns även som affisch för nedladdning: Vaccin fungerar (affisch)

Antalet rapporterade fall av difteri i Sverige 1925–2020

Difteri. Antal fall i Sverige 1925–2020. 1925 registrerades 3 820 fall.  1944 startar allmän vaccination antalet fall är 3 868. Enstaka fall rapporteras varje år fram till 2020.

Film: Vaccin funkar Difteri – Antal fall i Sverige 1925-2020

Antalet rapporterade fall av invasiv Hib-infektion bland barn < 5 år i Sverige 1987–2020Antal fall i Sverige 1987–2020. 1987 registrerades 185 fall.  1992 startar allmän vaccination. Antal fall minskar sedan till bara några få per år fram till 2020.

Film: Vaccin funkar Hib – Antal fall i Sverige 1987-2020

Antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940–2020

Fall i Sverige 1940–2020. 1940 registreras 10 779 fall.  Vaccination införs 1953-1979. 1996 återupptas vaccination. 2020 registreras 269 fall.

Film: Vaccin funkar Kikhosta – Antal fall i Sverige 1940-2020

Antalet rapporterade fall av mässling i Sverige 1960–2020

1960 registreras 11 000 fall av mässling. 1971 startar allmän vaccination. Då registreras 11 054 fall. Antalet fall sjunker till bara några få fall 2020

Film: Vaccin funkar Mässling – Antal fall i Sverige 1960-2020

Antalet rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970–2020

Antal fall i Sverige 1970–2020 1970 registreras 15 297 fall av påssjuka. 1982 startar allmän vaccination. Sedan sjunker antalet fall fort. 2020 registreras 23 fall.

Film: Vaccin funkar Påssjuka – Antal fall i Sverige 1970-2020

Antalet rapporterade fall av polio i Sverige 1930–1970

1930 registreras 304 fall av polio i Sverige. 1953 registreras 5 090 fall. 1957 startar allmän vaccination. Då är antalet fall 250. 1970 registreras inga fall av polio i Sverige.

Antalet rapporterade fall av röda hund i Sverige 1970–2020

1970 rapporterades 5 394 fall.  1974 erbjuds flickor vaccination.  1982 erbjuds alla barn vaccination.  Fallen sjunker snabbt till 2020.

Film: Vaccin funkar Röda hund – Antal fall i Sverige 1970-2020