Vaccininformation

Tabell 1. Detta är en lista över de variabler som ger information gällande vaccinet, t. ex. vaccinnamn, satsnummer och vilket datum det gavs.
VariabelBeskrivning
Vaccinationsdatum Det datum vaccinationen gavs. Datum (yyyy-mm-dd)
Vaccinnamn (a) Produktnamn eller NPL-id enligt Läkemedelsverket. Char (1-80)
NPL-id (a) Produktnamn eller NPL-id enligt Läkemedelsverket. Char (1-80)
Vaccinets satsnummer (a) Enligt Läkemedelsverket. Char (0-80)
Dosnummer Dosnummer (enbart för covid-19-vaccinationer). Integer (1-99)
Vaccintyp/sjukdom Sjukdom och/eller sjukdomar som vaccin verkar mot. Char (1-255)
Folkbokföringsort vid vaccinationstillfället (Län) (b) Char (0-255) och/eller Kod (0-2)
Folkbokföringsort vid vaccinationstillfället (Kommun) (b) Char (0-255) och/eller Kod (0-4)

(a) Enligt Läkemedelsverket. Se Batch- och vaccinproduktlistor (vaccinationsregistret.folkhalsomyndigheten.se)
(b) Personens folkbokföringsort vid vaccinationstillfället.

Personinformation

Tabell 2. Detta är en lista över de variabler som ger information kopplad till personen som blir vaccinerad, t. ex. person-id och aktuell folkbokföringsort.
VariabelBeskrivning
Person-id (person id) (Personnummer) Char (12)
Person-id (person id) (Samordningsnummer) Char (12) (a)
Födelsedatum Födelsedatum hämtas från Skatteverket. Datum (yyyy-mm-dd)
Aktuell folkbokföringsort (Län) Char (0-255) och/eller Kod (0-2) (b)
Aktuell folkbokföringsort (Kommun) Char (0-255) och/eller Kod (0-4) (b)
Kön (gender) Hämtas utifrån personnumret (näst sista siffran i id-numret). Enum (Man|Kvinna|Okänd)

(a) Information under Samordningsnummer (skatteverket.se).
(b) Information om personens aktuella folkbokföringsort hämtas en gång per dygn från Skatteverket.

Vaccinationsorganisation

Tabell 3. Detta är en lista över de variabler som ger information kopplad till den organisation som är ansvarig för den givna vaccinationen, d.v.s. vårdgivaren och dess organisationsnummer.
VariabelBeskrivning
Ansvarig vårdgivare (Namn) Char (1-255) (a)
Ansvarig vårdgivare (Organisationsnummer) Char (12) (a)

(a) Den vårdgivare som har utfört vaccinationen.