Sidan har uppdaterats inför säsongen 2021-2022.

Sammanfattning

 • Gravida har förhöjd risk för att bli svårt sjuka om de får influensa.
 • Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 16 under influensasäsong.
 • För gravida som även tillhör en medicinsk riskgrupp rekommenderas vaccination innan vecka 16. Detta gäller gravida som också har:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom
  - tillstånd som försämrar lungfunktion eller hostkraft
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes
  - immunosuppression.
 • Vaccinet är säkert för både den gravida och fostret.
 • Vaccination skyddar både den gravida, fostret och det nyfödda barnet.
 • Information om vaccinationsmottagningar finns på 1177 Vårdguiden för varje region.
 • I de flesta regioner är vaccinationen gratis.

Alla gravida rekommenderas vaccination

De allra flesta som blir sjuka i influensa får en mild sjukdom och behöver inte söka vård för sina symtom. Men risken för svår sjukdom är högre för vissa riskgrupper, vilket kan bero att de får en svårare influensainfektion eller på att de har ett underliggande tillstånd eller en sjukdom som förvärras.

Gravida är en av de riskgrupper som rekommenderas vaccination eftersom de riskerar att bli svårt sjuka. Både influensa A- och B-infektioner kan orsaka svår sjukdom hos gravida. Risken att insjukna under en viss säsong beror på personens immunitet, de influensavirus som cirkulerar och storleken på epidemin den aktuella säsongen. Det går inte att säga i förhand om en individ kommer att insjukna eller inte.

Alla gravida rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa efter graviditetsvecka 16 under den period då vaccinationskampanjen pågår (höst–vinter). Vaccinationen är extra viktig för gravida med underliggande kroniska sjukdomar eftersom de har ytterligare förhöjd risk för svår sjukdom (se sammanfattningen ovan). De rekommenderas därför vaccination även före graviditetsvecka 16. Frågan om influensavaccination bör tas upp inom mödrahälsovården.

Vaccination mot covid-19

Alla gravida rekommenderas även att vaccinera sig mot covid-19. Vuxna gravida kan erbjudas vaccin med standarddos mot säsongsinfluensa och vaccin mot covid-19 vid samma tillfälle eller med valfritt intervall. Om ett intervall önskas/efterfrågas föreslås 7 dagars intervall.

Mer om gravida och vaccination mot covid-19

Informationsblad till gravida

Informationsbladen om influensavaccination är ett stöd för de som arbetar med gravida. De kan till exempel laddas ner och delas ut på mödravårdscentraler.

Informationsbladet har även översatts till ett antal andra språk av smittskyddsenheterna i Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen.

Kunskapsöversikt för hälso- och sjukvårdspersonal

Kunskapsöversikten för hälso- och sjukvårdspersonal är ett stöd inför samtal med gravida om vaccination mot influensa.

Vaccination av gravida mot influensa: kunskapsöversikt för hälso- och sjukvårdspersonal (publicerad september 2017)

Mer information

Frågor och svar om influensavaccination av gravida

Relaterad information

Gravida med influensa bör söka vård

Gravida bör känna till att influensa kan ge allvarlig sjukdom, framför allt under den senare delen av graviditeten. En gravid person som misstänker influensainfektion bör direkt ta kontakt med sjukvården för att få en medicinsk bedömning och eventuell antiviral behandling. Den behandlande läkaren ska ta ställning till om gravida med influensainfektion behöver antiviral behandling, oavsett typ av influensa och oavsett svårighetsgrad.

Gravida kan behöva profylaxbehandling

Förebyggande behandling i form av antiviral profylax kan vara aktuellt för gravida, till exempel om någon i hushållet insjuknar i influensa. Det gäller särskilt om den gravida även tillhör en medicinsk riskgrupp för svår influensasjukdom. För rekommendationer om antiviral behandling, se:

Läkemedelsverkets rekommendationer kring behandling och profylax av influensa med antivirala medel.