Toimimme hallituksen alaisuudessa, mutta toimenpiteemme kohdistuvat harvoin suoraan väestöön. Sen sijaan toimimme eräänlaisena yhdyssiteenä, jolta sen yhteistyökumppanit, esimerkiksi alueelliset terveydenhuoltoyksiköt, maakäräjät ja kunnat, lääninhallitukset ja etujärjestöt, saavat tutkittua tietoa, jota ne hyödyntävät omassa työssään.

Terveys on useimmille ihmisille elämän tärkein asia. Ihmisten terveys on kohentunut Ruotsissa jo pitemmän aikaa. Keskimääräinen elinikä kasvaa ja myös muut terveyden mittarit osoittavat myönteistä suuntaa. Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna väestömme terveys paranee jatkuvasti, mutta näyttää siltä, että eri väestöryhmien väliset terveyserot pikemminkin kasvavat kuin supistuvat.

Siksi haasteellisena tehtävänämme on priorisoida tärkeimmät kansanterveyskysymykset ja pyrkiä poistamaan kansan terveyden edistämistä ja tasa-arvoista terveydenhuoltoa rajoittavat esteet.

Joitakin kansanterveyskysymyksiä joiden parissa me työskentelemme

 • Alkoholi, huumeet, doping, tupakka ja rahapelit
  Yksi tärkeä tavoite työssämme on tupakoinnin vähentäminen ja alkoholin käytön aiheuttamien haittojen rajoittaminen. Pyrimme myös poistamaan huumeiden ja dopingin käytön yhteiskunnasta sekä vähentämään ongelmapelaamista.
 • Psyykkinen terveys ja kasvuolot
  Pyrimme ehkäisemään psyykkisiä sairauksia ja itsemurhia koko väestön keskuudessa, ja painopisteemme on erityisesti lapsissa ja nuorissa. Pyrimme myös turvaamaan yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin katsomatta.
 • Seksuaalinen terveys
  Koordinoimme ja seuraamme ennalta ehkäisevien toimien vaikutuksia hiv:n ja muiden sukupuoliteitse leviävien infektiotautien torjunnassa.
 • Fyysinen ympäristö
  Tehtäviimme kuuluu havaita, ennaltaehkäistä ja poistaa terveysriskit ympäristöstä.
 • Tartuntasuoja ja tarttuvat taudit
  Vastaamme väestön suojelemisesta tarttuvilta taudeilta ja seuraamme koko ajan infektiotautien kehitystä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Teemme analyysejä laboratorioissamme ja meillä on valmius ottaa tutkittavaksi erityisen tarttuvia tauteja sairastavien potilaiden laboratorionäytteitä kaikkina vuorokauden aikoina.
 • Rokotukset
  Annamme hallitukselle suosituksia rokotteista, jotka tulee sisällyttää kansallisiin rokotusohjelmiin. Siksi on tärkeää seurata nykyisiä ohjelmia, jotta voitaisiin nähdä, tarvitseeko niitä muuttaa.
 • Antibioottiresistenssi
  Bakteerit, jotka ovat kehittäneet vastustuskyvyn/resistenssin yhtä tai useampaa antibioottia vastaan, ovat yhä kasvava ongelma. Keräämme ja tutkimme eri lähteistä saatuja tietoja ja levitämme sekä terveydenhuoltohenkilöstölle että väestölle koottua tietoa resistenssiuhkan torjunnasta. On myös tärkeää estää potilaiden tartunnan saaminen terveydenhuollossa.

Perustiedot Kansanterveysvirastosta (Folkhälsomyndigheten)

 • Kansanterveysvirasto perustettiin 1. tammikuuta 2014.
 • Toimintaa harjoitetaan sekä Solnassa että Östersundissa.
 • Palveluksessamme on noin 500 työntekijää.
 • Viranomainen kuuluu sosiaaliministeriön alaisuuteen.

Yhteydenotto

Yksityishenkilöitä suositellaan ottamaan yhteyttä joko 1177 Vårdguiden-palveluun, jossa he saavat neuvontaa ja opastusta, tai lähimpään terveyskeskukseen, infektioklinikkaan tai rokotusvastaanottoon varatakseen ajan lääketieteellistä arviota varten.

 • Puhelin
  010-205 20 00
 • Sähköposti
  info@folkhalsomyndigheten.se
 • Postiosoitteet
  Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna
  Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund
 • Käyntiosoitteet
  Nobels väg 18, Solna
  Campusvägen 20, Östersund