Färg väljs för tydlighet och tillgänglighet

Det viktiga är att färger och mönster på till exempel kurvor, staplar, förklaringsetiketter (legender) och så vidare tydligt går att skilja från varandra för att diagram ska vara enkla att tolka. Färg ska dock inte vara det enda sättet att urskilja element i ett diagram, det är därför viktigt att diagrammen beskrivs i anslutande text.

Använd våra diagramfärger

Använd våra diagramfärger när du skapar ett diagram. Färgerna är skapade specifikt för att leva upp till de krav som färgmässigt finns för tillgänglighetsanpassning. Använd färgerna i den ordning de presenteras. Ordningen är lagd med tanke på att ge bäst kontrast mot de två närmast placerade färgerna. Om två utfallskategorier presenteras väljer du de två första färgerna etcetera.

Undantag är kartor där en annan ordning används, se:

riktlinjen för diagram (PDF, 228 kB).

Tabell 1. Diagramfärger i fallande ordningsföljd.

FärgRGBCMYKHEXA
ljusgrön färg 0, 159, 128 80, 10, 60, 0 #009F80
mörklila färg 130, 54, 140 60, 90, 0, 0 #82368C
orange färg 237, 112, 38 0, 66, 90, 0 #ED7026
mörkblå färg 30, 60, 144 100, 83, 4, 0 #1E3C90
rosa färg 228, 96, 159 5, 75, 0, 0 #E4609F
mörkgrön färg 0, 109, 104 96, 0, 50, 40 #006F67
ljusblå färg 28, 152, 213 75, 25, 0, 0 #1B97D5
grå färg 117, 117, 117 47, 39, 35, 29 #757575
röd färg 204, 20, 35 12, 100, 90, 0 #CC1423
ljuslila färg 168, 109, 171 40, 65, 0, 0  #A76DAB
brun färg 148, 37, 3 0, 90, 100, 45 #942503

Utformning av diagram

exempel på diagram

När diagram tas fram utgår vi från myndighetens riktlinje för diagram (FOLK9908). Riktlinjen ger stöd i val av diagramtyp och var i diagrammet olika element (axelrubriker, förklaringsetiketter med flera) ska placeras.

Tänk på att diagram ska ett tydligt huvudbudskap och ska vara enkla för mottagaren att tolka. Till exempel är staplade stapeldiagram ofta svåra att tolka och ett grupperat stapeldiagram förmedlar budskapet på ett tydligare sätt.

För tips och stöd, kontakta din produktionsledare eller våra statistiker.