Tryckt media, Klavika och Minion

I tryckt kommunikationsmaterial använder vi vanligtvis teckensnitten Klavika (Complete Family) och Minion. Alternativa teckensnitt är Tahoma och Times New Roman.

Klavika används i rubriker, underrubriker, mellanrubriker, bildtexter, faktarutor och kortare texter medan Minion används i brödtext. Klavika och Minion finns inte i Offices standardpaket och används bara av våra leverantörer som hjälper oss med våra trycksaker.

Icke-latinska alfabet

När vi använder tecken som inte stöds av Klavika respektive Minion (enligt riktlinjerna ovan) används i första hand Tahoma respektive Times New Roman.

När vi vänder oss till målgrupper där skriftspråket kräver kyrilliska tecken använder vi oss av teckensnittet Neo Sans Pro.

När vi skriver på tigrinja använder vi Abyssinica SIL.

Interna produktioner och Office, Tahoma och Times New Roman

För alla typer av dokument i Office använder vi teckensnitten Tahoma (i rubriker, underrubriker, mellanrubriker och faktarutor) och Times New Roman (i brödtext).

Var och när respektive teckensnitt ska användas är förutbestämt våra interna mallar.

Tahoma och Times New Roman används även i andra interna produktioner där vi undviker att använda Klavika och Minion.