Ett informationsblad till föräldrar som kort beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och ger en överblick av vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan.

Revidering: 2020-08-06

Faktabladet på fler språk

Informationsbladet finns också på: Arabiska, Dari, Engelska, Ryska, Somaliska, Tigrinja, Ukrainska, Uzbekiska.