Den här rapporten visar hur frågorna i Sveriges nationella folkhälsoenkät för år 2021 delas in och redovisas.

Målgruppen är i första hand de personer som vill veta mer om enkätfrågorna och kunna göra analyser av datamaterialet.

Relaterad läsning

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 16 november 2022
  • Uppdaterad: 20 januari 2023
  • Artikelnummer: 23039