Ett faktablad till elever, barn och unga i skolan, om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta i det svenska vaccinationsprogrammet. Dessa sjukdomar är mycket smittsamma och kan vara allvarliga. Att vaccinera sig är det mest effektiva skyddet mot sjukdomarna.

Faktabladet på andra språk

Arabiska, Dari, Engelska, Somaliska, Tigrinja

Relaterad läsning