Ett faktablad till elever, barn och unga i skolan, om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i det svenska vaccinationsprogrammet. Dessa sjukdomar är mycket smittsamma och kan vara allvarliga. Att vaccinera sig är det mest effektiva skyddet mot sjukdomarna.

Faktabladet på olika språk

Arabiska, Dari, Engelska, Ryska, Somaliska, Tigrinja, Ukrainska.

Relaterad läsning