Den här tillsynsvägledningen om förebyggande åtgärder mot objektburen smitta ska fungera som ett stöd för tillsynsmyndigheterna i deras hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken. Den syftar också till att vara ett kunskapsstöd till inspektörer om hygien, smittvägar och objektburen smitta. Den beskriver även vad som är viktigt att tänka på när det gäller förebyggande arbete i relation till hygien och smitta, smittvägar samt vilka verksamheter och lokaler som behöver prioriteras.

Relaterad läsning

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 1 december 2022
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 22174