Faktabladet om influensavaccination är ett stöd för de som arbetar med gravida. Faktabladet kan till exempel laddas ner och delas ut på mödravårdscentraler. Senast uppdaterad 2022.

Andra språk

Faktabladet finns också på engelska.

Kontakta: influensarapport@folkhalsomyndigheten.se

Relaterad läsning

Influensavaccination av gravida