I början av januari beslutade regeringen om att införa tillfälliga inreserestriktioner för personer som reser in till Sverige från Kina. Kravet på negativt test för covid-19 omfattar tredjelandsmedborgare och gäller från den 7 januari till och med den 28 januari.

Folkhälsomyndigheten hemställer nu till regeringen om att överväga en kortvarig förlängning av de tillfälliga inreserestriktionerna.

– Även om det har tillkommit viss information om det epidemiologiska läget och utvecklingen i Kina, så bedömer både WHO och ECDC att situationen är fortsatt osäker. Folkhälsomyndigheten anser därför att regeringen i enlighet med aktuella rekommendationer från ECDC bör överväga att förlänga de tillfälliga kraven på negativt test under en kort period, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Genom global övervakning och analys ges ökade möjligheter till bättre förberedelser i en situation där en ny, och mer allvarligare variant av covid-19, skulle spridas.

Läs mer

Kategori: Nyhet