Folkhälsomyndighetens pressbilder kan användas fritt i redaktionella sammanhang om inte annat anges.

  • Bilderna får inte publiceras kommersiellt eller i sammanhang som kan upplevas oetiskt eller kränkande för avbildade personer.
  • Nedladdade bilder får inte säljas, överlåtas eller lagras digitalt av extern bildanvändare.
  • Vid publicering ska alltid källan anges.

Kontakta gärna Folkhälsomyndighetens presstjänst om du har några frågor.