Myndigheten förvaltar också föreskrifter som beslutats av den tidigare myndigheten inom folkhälsa, Statens folkhälsoinstitut. Institutets föreskrifter publicerades i författningssamlingen FHIFS. Den författningssamlingen upphörde från och med den 1 januari 2014. Föreskrifterna ingår nu i den gemensamma författningssamlingen, HSLF-FS.

FHIFS 2010:2

Statens folkhälsoinstitut föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om yrkesmässig tillverkning av alkohol och ansökan om detta beslutade av Alkoholinspektionen

Bemyndigande: 5 § första stycket 1 och 2 alkoholförordningen (1994:2046).

Dag för ikraftträdande: 1 januari 2011.

FHIFS 2010:3

Statens folkhälsoinstitut föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:5) om servering från minibar på hotellrum

Bemyndigande: 5 § första stycket 3 alkoholförordningen (1994:2046).

Dag för ikraftträdande: 1 januari 2011.

FHIFS 2010:4

Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om upphävande av institutets föreskrifter och allmänna råd (FHIFS 2001:1) enligt alkoholförordningen (1994:2046, senast ändrad 2001:415), tobaksförordningen (2001:312), förordningen (1999:1148, senast ändrad 2001:318) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Bemyndigande: 5 § första stycket 1-5 alkoholförordningen (1994:2046) samt med stöd av 2 § 1 och 2 tobaksförordningen (2001:312) och 36 § förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

Dag för ikraftträdande: 1 januari 2011.

FHIFS 2013:2

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:8) om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker

Bemyndigande: 4 § första stycket 5 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FHIFS 2013:3

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2007:1) om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Bemyndigande: 4 § tredje stycket förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FHIFS 2013:4

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:3) om deklaration av vin- och druvmustlager

Bemyndigande: 15 § förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

Dag för ikraftträdande: 30 november 2014.

FHIFS 2013:5

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit

Bemyndigande: 4 § första stycket 3, 5, 6 och 8 samt andra stycket alkoholförordningen (2010:1636) och förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FHIFS 2013:6

Upphävande av Statens folkhälsoinstituts allmänna råd (FHIFS 2002:6) till alkohollagens (1994:1738) serveringsbestämmelser

FHIFS 2013:7

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2003:3) om statistiska uppgifter avseende servering

Bemyndigande: 4 § första stycket 5 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FHIFS 2013:8

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter och allmänna råd (FHIFS 2002:7) om tillståndsbevis

Bemyndigande: 4 § första stycket 4 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FHIFS 2013:9

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2010:7) om kunskapsprov

Bemyndigande: 4 § första stycket 2 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FHIFS 2013:10

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter och allmänna råd (FHIFS 2010:8) om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning

Bemyndigande: 4 § första stycket 1 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FHIFS 2013:11

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2001:2) om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök

Bemyndigande: 2 § tobaksförordningen (2001:312).

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FHIFS 2013:12

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2013:1) om alkoholhaltiga preparat

Bemyndigande: 4 § första stycket 3, 5, 7 och 8 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FoHMFS 2014:2

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker

Bemyndigande: 4 § första stycket 5 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2019:27

Upph. bil., rubr. närmast före 4 §.

Ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§, ny 1 a §, nya rubr. närmast före 1 och 2 §§. Omtr.

Bemyndigande: 4 § första stycket 2 och 4 a § 2 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 15 januari 2020. Överg.best.

FoHMFS 2014:3

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Bemyndigande: 4 § tredje stycket förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FoHMFS 2014:4

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om teknisk sprit

Bemyndigande: 4 § första stycket 3, 5, 6, 7 och 8 samt andra stycket alkoholförordningen (2010:1636) och förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:15

Upph. 23 a §.

Bemyndigande: 4 § första stycket 5 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 7 april 2020.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:16

Ändr. ny 23 b §.

Bemyndigande: 4 § första stycket 5 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 7 april 2020.

FoHMFS 2014:5

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering

Bemyndigande: 4 § första stycket 5 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2019:28

Upph. bil.

Ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§, ny 1 a §, nya rubr. närmast före 1, 2, 3 §§. Omtr.

Bemyndigande: 4 a § 2 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 15 januari 2020. Överg.best.

FoHMFS 2014:6

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis

Bemyndigande: 4 § första stycket 4 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2019:10

Ändr. 4, 8 §§, bil., nya allmänna råd till 7, 8 §§.

Bemyndigande: 4 § första stycket 3 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 1 juli 2019.

FoHMFS 2014:7

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov

Bemyndigande: 4 § första stycket 2 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:77

Ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, ny 1 a §, nya rubr. närmast före 2, 4, 6, 9, 10, 11 §§, nya allmänna råd till 1, 3, 10, 11 §§. Omtr.

Bemyndigande: 4 § första stycket 1 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 1 januari 2021.

FoHMFS 2014:8

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning

Bemyndigande: 4 § första stycket 1 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FoHMFS 2014:10

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat

Bemyndigande: 4 § första stycket 3, 5, 7 och 8 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:30

Upph. 8 § Ändr. ny 8 §

Bemyndigande: 4 § första stycket 5 alkoholförordningen (2010:1636).

Dag för ikraftträdande: 10 juni 2020.

FoHMFS 2014:11

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel

Bemyndigande: 48 och 49 §§ förordningen (2000:338) om biocidprodukter och 47 och 48 §§ förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel.

Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FoHMFS 2014:13

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus

FoHMFS 2014:14

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer

FoHMFS 2014:15

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer

FoHMFS 2014:17

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

FoHMFS 2014:18

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

FoHMFS 2014:19

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

FoHMFS 2015:1

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Bemyndigande: 4 § första stycket 9 alkoholförordningen (2010:1636) och 2 § 4 tobaksförordningen (2001:312).

Dag för ikraftträdande: 1 april 2015.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2016:47

Ändr. ingress

Bemyndigande: 11 § tobaksförordningen (2016:354).

Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:49

Ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§. Allmänna råd. Omtr.

Bemyndigande: 4 § första stycket 7 alkoholförordningen (2010:1636) och 8 kap. 15 § förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter. Dag för ikraftträdande: 15 november 2020.

HSLF-FS 2015:3

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati

Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar.

Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.

HSLF-FS 2015:5

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit

Bemyndigande: 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).

Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.

HSLF-FS 2015:7

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

Bemyndigande: 5 § 3 p. smittskyddsförordningen (2004:255).

Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2015:26

Ändr. 3 §

Bemyndigande: 5 § 3 smittskyddsförordningen (2004:255).

Dag för ikraftträdande: 1 december 2015.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:10

Ändr. ny 4 §

Bemyndigande: 5 § 3 smittskyddsförordningen (2004:255).

Dag för ikraftträdande: 27 mars 2020.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:23

Ändr. 4 §

Bemyndigande: 5 § 3 smittskyddsförordningen (2004:255).

Dag för ikraftträdande: 5 maj 2020.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:45

Ändr. 4 §

Bemyndigande: 5 § 3 smittskyddsförordningen (2004:255).

Dag för ikraftträdande: 1 oktober 2020.

HSLF-FS 2015:8

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Bemyndigande: 3, 4, 7 och 9 §§ förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.

HSLF-FS 2015:9

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa

Bemyndigande: 5 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.

HSLF-FS 2015:10

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar

Bemyndigande: 7 § smittskyddsförordningen (2004:255).

Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2015:27

Ändr. 1 §

Bemyndigande: 7 § smittskyddsförordningen (2004:255).

Dag för ikraftträdande: 1 december 2015.

HSLF-FS 2016:42

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Bemyndigande: 7 § 1–2 tobaksförordningen (2016:354). Celex 32014L0040

Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2016:96

Ändr. 6 §

Bemyndigande: 7 § 1–2 tobaksförordningen (2016:354). Celex 32014L0040

Dag för ikraftträdande: 7 februari 2017.

HSLF-FS 2016:43

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar

Bemyndigande: 7 § 3–4 tobaksförordningen (2016:354). Celex 32014L0040

Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.

HSLF-FS 2016:44

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning

Bemyndigande: 8 och 9 §§ tobaksförordningen (2016:354). Celex 32014L0040

Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.

HSLF-FS 2016:45

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror

Bemyndigande: 9 och 10 §§ tobaksförordningen (2016:354). Celex 32014L0040

Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2016:97

Ändr. 2 kap. 6 §

Bemyndigande: 7 § 1–2 tobaksförordningen (2016:354). Celex 32014L0040

Dag för ikraftträdande: 7 februari 2017.

HSLF-FS 2016:46

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror

Upph. FoHMFS 2014:9

Bemyndigande: 8 § tobaksförordningen (2016:354). Celex 32014L0040

Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2016:77

Ändr. 2 kap. 13 § b

Bemyndigande: 8 § tobaksförordningen (2016:354). Celex 32014L0040

Dag för ikraftträdande: 11 juli 2016.

HSLF-FS 2016:51

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Upph. HSLF-FS 2015:6

Bemyndigande: 7 g och 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255).

Dag för ikraftträdande: 1 juni 2016.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2019:17

Upph. 3 §

Ändr. 2, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 §.

Bemyndigande: 7 g och 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255).

Dag för ikraftträdande: 1 september 2019.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:25

Ändr. författningsrubr., 2, 5 och 7 §§.

Bemyndigande: 7 g och 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255).

Dag för ikraftträdande: 1 augusti 2020.

HSLF-FS 2016:82

Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) om vaccination mot pneumokocker

HSLF-FS 2016:83

Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa

HSLF-FS 2017:78

Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2015:2) om lagerdeklaration av vin och druvmust

Bemyndigande: 7 g och 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255).

Dag för ikraftträdande: 1 juni 2016.

HSLF-FS 2018:5

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksprodukter

Bemyndigande: 16 § tobaksförordningen (2016:354).

Dag för ikraftträdande: 26 mars 2018.

HSLF-FS 2018:41

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Bemyndigande: 22, 23, 27 och 28 §§ förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Dag för ikraftträdande: 17 september 2018, 6 § 17 mars 2019.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2019:21

Ändr. 1, 2, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §.

Bemyndigande: 8 kap. 6, 7, 10 och 16 §§ förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter.

Dag för ikraftträdande: 1 november 2019.

HSLF-FS 2019:4

Föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror

Bemyndigande: 17 § tobaksförordningen (2016:354).

Dag för ikraftträdande: 20 maj 2019. Överg.best. (gäller t.o.m. 2024-05-20)

HSLF-FS 2019:20

Föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Bemyndigande: 8 kap. 14 § förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter.

Dag för ikraftträdande: 1 november 2019.

HSLF-FS 2019:22

Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:16) om radon inomhus

HSLF-FS 2020:36

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.

Upph.

Bemyndigande: 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).

Gäller från 1 juli 2020.

HSLF-FS 2020:42

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:4) om smittspårning

Upph.

Bemyndigande: 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).

Gäller från 23 juli 2020.

HSLF-FS 2020:76

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet

HSLF-FS 2020:78

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

Bemyndigande: 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid- 19.

Dag för ikraftträdande: 3 december 2020.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:88

Ändr. bil.

Bemyndigande: 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid- 19.

Dag för ikraftträdande: 13 december 2020.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:89

Ändr. bil.

Bemyndigande: 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid- 19.

Dag för ikraftträdande: 23 december 2020.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:93

Ändr. bil.

Bemyndigande: 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid- 19.

Dag för ikraftträdande: 30 december 2020.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:1

Ändr. bil.

Bemyndigande: 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid- 19.

Dag för ikraftträdande: 6 januari 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:4

Ändr. bil.

Bemyndigande: 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid- 19.

Dag för ikraftträdande: 13 januari 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:5

Ändr. bil.

Bemyndigande: 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid- 19.

Dag för ikraftträdande: 13 januari 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:6

Ändr. bil.

Bemyndigande: 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid- 19.

Dag för ikraftträdande: 20 januari 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:7

Ändr. bil.

Bemyndigande: 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid- 19.

Dag för ikraftträdande: 27 januari 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:12

Ändr. bil.

Bemyndigande: 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid- 19.

Dag för ikraftträdande: 3 februari 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:15

Ändr. bil.

Bemyndigande: 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid- 19.

Dag för ikraftträdande: 10 februari 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:16

Ändr. bil.

Bemyndigande: 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid- 19.

Dag för ikraftträdande: 17 februari 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:19

Ändr. bil.

Bemyndigande: 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid- 19.

Dag för ikraftträdande: 24 februari 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:45

Ändr. bil.

Bemyndigande: 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid- 19.

Dag för ikraftträdande: 25 maj 2021.

HSLF-FS 2020:79

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om servering av mat, lättdryck och folköl efter serveringstidens utgång

HSLF-FS 2021:11

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

HSLF-FS 2021:14

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kriterier för intyg om covid-19-infektion

Bemyndigande: 5 § förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, 6 § förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och vissa andra stater till Sverige.

Dag för ikraftträdande: 6 februari 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:20

Ändr. 1, 2 §§.

Bemyndigande: 5 § förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, 6 § förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och vissa andra stater till Sverige.

Dag för ikraftträdande: 25 februari 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:58

Upph. 1 §.

Ändr. 2 §.

Bemyndigande: 5 § förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, 6 § förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och vissa andra stater till Sverige.

Dag för ikraftträdande: 7 juli 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:71

Ändr. nya 1, 1 a §§, nya rubr. närmast före 1, 1 a, 2 §§.

Bemyndigande: 5 § förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Dag för ikraftträdande: 20 september 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:79

Ändr. 1 §.

Bemyndigande: 5 § förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Dag för ikraftträdande: 1 november 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:114

Upph. 1 §, rubr. närmast före 1 §. Ändr. 1 a, 2 §§.

Bemyndigande: 5 § förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Dag för ikraftträdande: 28 december 2021.

HSLF-FS 2021:59

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige

Bemyndigande: 6 § förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige.

Dag för ikraftträdande: 30 juni 2021. 5 § 7 juli 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:63

Ändr. fortsatt giltighet.

Bemyndigande: 6 § förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige.

Dag för ikraftträdande: 1 september 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:70

Ändr. 1, 2 §§, ny 2 a §.

Bemyndigande: 6 § förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige.

Dag för ikraftträdande: 20 september 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:80

Ändr. fortsatt giltighet, 1 §.

Bemyndigande: 6 § förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige.

Dag för ikraftträdande: 1 november 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:88

Ändr. fortsatt giltighet.

Bemyndigande: 6 § förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige.

Dag för ikraftträdande: 1 december 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:113

Upph. 1, 2, 2 a §§, rubr. närmast före 1, 2, 5 §§.

Ändr. författningsrubr., 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 3, 4 §§.

Bemyndigande: 6 § förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och några andra stater till Sverige.

Dag för ikraftträdande: 28 december 2021.

HSLF-FS 2021:67

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Upph.

Bemyndigande: 3 kap. 5 §, 4 kap. 3 § och 5 kap. 3 § förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Gäller från den 29 september 2021.

HSLF-FS 2021:68

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Upph.

Bemyndigande: 5 § förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Gäller från den 29 september 2021.

HSLF-FS 2021:73

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Upph.

Bemyndigande: 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).

Gäller från den 29 september 2021.

HSLF-FS 2021:74

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgifter om smittspårning vid sjukdomen covid-19

Bemyndigande: 5 § 2 smittskyddsförordningen (2004:255).

Dag för ikraftträdande: 20 oktober 2021.

HSLF-FS 2021:87

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Bemyndigande: 3 kap. 5 § förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Dag för ikraftträdande: 1 december 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:93

Ändr. författningsrubr., allmänna råden till förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 under rubr. ”Fritids- och kulturverksamheter”, ”Handelsplatser”, nya allmänna råd till 3 § lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Bemyndigande: 3 kap. 5 § förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 5 § förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Dag för ikraftträdande: 8 december 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:105

Upph. rubr. närmast före 2 kap. 3 §.

Ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap. 4, 5 §§, nya 3, 4, 5 kap., 2 kap. 3 a, 6 §§, 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 5 kap. 1, 2, 3 §§, nya rubr. närmast före 2 kap. 3 a, 6 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. till allmänna råden till förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, nya allmänna råd till 2 kap. 6 §, 3 kap. 2 §, 4 kap 2, 4 §§,

Bemyndigande: 3 kap. 5 §, 4 kap. 3 §, 5 kap. 3 § förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 5 § förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Dag för ikraftträdande: 23 december 2021.

Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:112

Ändr. nytt 6 kap., nya 6 kap. 1, 2 §§, nya allmänna råd till 6 kap. 2 §. Bemyndigande: 7 kap. 2 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Dag för ikraftträdande: 28 december 2021.

HSLF-FS 2021:104

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Upph. HSLF-FS 2021:69.

Bemyndigande: 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).

Dag för ikraftträdande: 23 december 2021.