Detta informationsblad riktar sig till dig som säljer eller tänker börja sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter (detaljhandlare).

Informationsbladet ger dig inte all information om de bestämmelser du måste ha kunskap om när du bedriver detaljhandel med dessa produkter.

Översatt till andra språk

Arabiska, engelska

Relaterad läsning