Uppdaterad 31 januari 2023

Inbjudan till NRL att presentera aktiviteter på Infektionsveckan/Mikrobiologiskt vårmöte i Halmstad 2023

SLIMs styrgrupp vill uppmärksamma aktiviteten på landets nationella referenslaboratorier (NRL) under Infektionsveckan/Mikrobiologiskt vårmöte i Halmstad 23-26 maj genom en ”SLIM-hörna” med postrar som beskriver verksamheten vid ett urval av landets NRL.

SLIM-förvaltningen önskar intresseanmälan från NRL-ledare innehållande en kort beskrivning (högst 100 ord) av aktuellt NRL och posterns tänkta innehåll senast fredag 17 februari och återkommer så snart som möjligt med besked om deltagande. Då utrymmet är begränsat är det möjligt att alla intresserade NRL inte kan erbjudas plats detta år. De som inte kan beredas plats kommer prioriteras nästa år.

Det är ett krav att en representant för NRL med poster deltar på plats under postersessionen onsdagen 24 maj kl 17-20. SLIM bekostar tryck och ombesörjer transport av postrarna till konferensen, men står inte för några deltagaravgifter eller resor.

Väl mött i Halmstad!

Kontakt

Emmi Andersson och Chammiran Daniel, SLIM-förvaltare

slim@folkhalsomyndigheten.se