• Alkonacka (artikelnr. 110101)
 • Analysplan för det nationella vaccinationsregistret (artikelnr. 201411-01)
 • ANDT-förebyggande aktiviteter i kommunerna 2011–2016 (artikelnr. 02688-2017-3)
 • Ansvarsfull alkoholservering – Studentpubarnas utbildningsmaterial (artikelnr. 14005)
 • Anvisning restaurangrapport 2019 (artikelnr. 18106)
 • Användning av PCR för påvisning av pågående covid-19 (artikelnr. 20136)
 • Att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag (artikelnr. 10834)
 • Barnkonsekvensanalys innan övergång till fjärr- och distansundervisning – Stödmaterial till Smittskyddsenheter (artikelnr. 21188)
 • Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2015 – Årsrapport (artikelnr. 16017)
 • Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2016 – Årsrapport (artikelnr. 00741-2017)
 • Berusningsstudie - DVD för utbildning (artikelnr. 10803)
 • Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena (artikelnr. FHI101206)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (artikelnr. 22033)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (arabiska) (artikelnr. 22033-2)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (bosniska/kroatiska/serbiska) (artikelnr. 22033-9
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (dari) (artikelnr. 22033-7)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (kurmanji) (artikelnr. 22033-5)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (persiska/farsi) (artikelnr. 22033-4)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (polska) (artikelnr. 22033-6)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (somaliska) (artikelnr. 22033-8)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (tigrinja) (artikelnr. 22033-11)
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 – för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare (turkiska) (artikelnr. 22033-10)
 • De nationella vaccinationsprogrammen - lägesrapport 2015 (artikelnr.16115)
 • Den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet i glesbygd (artikelnr. FHI111206)
 • Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet (artikelnr. R 2007:3)
 • Den svenska narkotikasituationen 2019 (artikelnr. 19080)
 • Det kommunala arbetet för ett rökfritt Sverige 2025 (artikelnr. 18021)
 • Ebola – Information för närstående till hemvändande hjälparbetare (artikelnr. 14007)
 • Effekter av lokalt alkohol och narkotikaförebyggande arbete (artikelnr. R 2008:22)
 • Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan (artikelnr saknas)
 • Egenprovtagning covid-19 för personal inom hälso och sjukvård samt omsorg (artikelnr. 20074-2)
 • Egenprovtagning för covid-19 för personal inom samhällsviktig verksamhet (artikelnr. 20074-3)
 • Ehec-diagnostik vid Sveriges kliniska mikrobiologiska laboratorier 2015 (artikelnr. 16039)
 • Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19 (artikelnr 22070)
 • FaR – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet (artikelnr. FHI120108)
 • Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av ANDT-strategin 2018 (artikelnr. 19024)
 • Get vaccinated against Covid-19 to reduce the spread of infection (artikelnr. 22042-2)
 • Get vaccinated against Covid-19 to reduce the spread of infection (A5 size) (artikelnr. 21223-2)
 • Grönområden för fler (artikelnr. FHI090202)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (artikelnr. 21215)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (arabiska) (artikelnr. 21215-2)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (dari) (artikelnr. 21215-4)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (persiska/farsi) (artikelnr. 21215-8)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (polska) (artikelnr. 21215-3)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (somaliska) (artikelnr. 21215-5)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (tigrinja) (artikelnr. 21215-6)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (turkiska) (artikelnr. 21215-7)
 • Have you not been vaccinated yet, or have you only gotten your first dose? (artikelnr. 21215-1)
 • Hygien, smittskydd och miljöbalken – objektburen smitta (artikelnr. 2008-101-3)
 • Hälsa 2020: Ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion (artikelnr. 15008)
 • Hälsoeffekter av höga temperaturer – En kunskapssammanställning (artikelnr. 15048)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (2015) (artikelnr. saknas)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (arabiska) (2015) (artikelnr. saknas)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (bosniska/kroatiska/serbiska) (2015) (artikelnr. saknas)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (nordkurdiska) (2015) (artikelnr. saknas)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (spanska) (2015) (artikelnr. saknas)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (sydkurdiska) (2015) (artikelnr. saknas)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (turkiska) (2015) (artikelnr. saknas)
 • Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser (artikelnr. 15162)
 • Kliniskt kemiska analyser vid misstänkt ebolainfektion (artikelnr. 14009)
 • Kommunala förutsättningar för det ANDT-förebyggande arbetet 2011–2016 (artikelnr. 02688-2017-2)
 • Kommunernas beredskap att hantera allvarliga smittsamma sjukdomar som sprids via sällskapsdjur och objekt (diarienr. 03139-2017)
 • Kommunernas tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter och alkohollagen (artikelnr. 20200)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (artikelnr. 14020)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (arabiska) (artikelnr. saknas)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (bosniska/kroatiska/serbiska) (artikelnr. saknas)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (nordkurdiska) (artikelnr. saknas)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (spanska) (artikelnr. saknas)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (sydkurdiska) (artikelnr. saknas)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (turkiska) (artikelnr. saknas)
 • Landstingens arbete med att förebygga självmord (artikelnr. 18012)
 • Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2016 (artikelnr. 16116)
 • Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2017 (artikelnr. 01816-2017)
 • Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2018 (aritkelnr. 18097)
 • Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2019 (artikelnr. 19018)
 • Länsstyrelserna stödjer genomförandet av den nationella ANDT-politiken (artikelnr. 02688-2017-1)
 • Metoder för kartläggning och uppföljning (artikelnr. 10808)
 • Misstänkta fall av apkoppor – provtagning och åtgärder (artikelnr. 22178)
 • Motiverande samtal i primärvården (artikelnr. FHI100111)
 • National plan of action to prevent the spread of measles and rubella (artikelnr. 2014-7-4)
 • Nationell handlingsplan för att hindra spridning av mässling och röda hund (arikelnr. 2014-5-6)
 • Nationell redovisning av Länsrapportsdata 2011–2016 – Beskrivning av metod och resultat (artikelnr. 18026)
 • Nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 (artikelnr. 20081)
 • Our mission – to strengthen and develop public health (artikelnr. 16016)
 • Pertussis surveillance in Sweden seventeen year report (artikelnr. 16026)
 • Pertussis surveillance in Sweden, eighteen year report (artikelnr. 16109)
 • Pertussis surveillance in Sweden, nineteen year report (artikelnr. 01206-2017)
 • Pertussis surveillance in Sweden, sixteen year report (artikelnr. saknas)
 • Pertussis surveillance in Sweden, twenty year report (artikelnr. 18068)
 • Physical Activity Prevention Treatment Disease (artikelnr. FHI101108)
 • Plasmidmedierad kolistinresistens (artikelnr. 02112-2017)
 • Preventionsindex för att mäta det tobaks- och narkotikaförebyggande arbetet i svenska kommuner – ett utvecklingsarbete (artikelnr. 18081)
 • Protect yourself and others against COVID-19 (artikelnr. 22038)
 • Rapport över länsstyrelsernas ANDT-arbete 2017 (artikelnr. 18036)
 • Rapport över länsstyrelsernas ANDT-arbete 2018 (artikelnr. 19022)
 • Rapport över nationella myndigheters verksamhet inom ANDT-strategin 2017 (artikelnr. 18035)
 • Rapport över nationella myndigheters verksamhet inom ANDT-strategin 2018 (artikelnr. 19023)
 • Rapport över utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål (artikelnr. 18040)
 • Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola (artikelnr. 2014-6-7)
 • Responsible alcohol service – training material for student pubs (artikelnr. 15039)
 • Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998 (artikelnr. 15040)
 • Samlad verksamhetsrapportering av arbetet inom ANDT-strategins insatsområden under 2016 (artikelnr. saknas)
 • Skillnader mellan kommuner utifrån befolkningens storlek, utbildning och inkomst (artikelnr. 02688-2017-4)
 • Smittsamhet vid infektion av hepatit C-virus (artikelnr. 2014-04-01)
 • Snödroppe – Takdropp – Drop-in (Affisch 1) (artikelnr. 22040-38)
 • Sociala medier som datakälla för att övervaka epidemiologiska trender (artikelnr. 15017)
 • Stillasittande och ohälsa – en litteratursammanställning (artikelnr. FHI121001)
 • Suicidprevention 2016 – En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord (artikelnr. 16150)
 • Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser (artikelnr. 16007)
 • Skydda dig själv och andra mot covid-19 (Affisch) (artikelnr. 22038)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1) (artikelnr. 22040)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Arabiska) (artikelnr. 22040-42)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Engelska) (artikelnr. 22040-4)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Farsi) (artikelnr. 22040-12)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Polska) (artikelnr. 22040-32)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Somaliska) (artikelnr. 22040-20)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Spanska) (artikelnr. 22040-24)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Tigrinja) (artikelnr. 22040-16)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 1 – Turkiska) (artikelnr. 22040-28)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2) (artikelnr. 22040-2)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Arabiska) (artikelnr. 22040-44)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Engelska) (artikelnr. 22040-6)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Farsi) (artikelnr. 22040-14)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Polska) (artikelnr. 22040-34)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Somaliska) (artikelnr. 22040-22)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Spanska) (artikelnr. 22040-26)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Tigrinja) (artikelnr. 22040-18)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 2 – Turkiska) (artikelnr. 22040-30)
 • Ta fram vårjackan – Ta en promenad – Ta vaccinet (Affisch 3) (artikelnr. 22040-40)
 • Tecken på allvarlig infektion hos barn – Ett kunskapsunderlag med förslag till handläggning i primärvård (artikelnr. 2012-15-25)
 • Test purchases of medium-strong beer and tobacco (artikelnr. saknas)
 • Test purchases of medium-strong beer, tobacco and non-prescription medicinal products (artikelnr. saknas)
 • Tillsyns- och marknadskontrollplan 2019 (artikelnr. saknas)
 • Tillsyns- och marknadskontrollplan 2020 (artikelnr. 19084)
 • Tillsyns- och marknadskontrollplan 2021 (artikelnr. 20179)
 • Tips för att må bra när allt inte är som vanligt (affisch A3) (artikelnr. 21009-11)
 • Tips för att må bra när allt inte är som vanligt (affisch A4) (artikelnr. 21009-10)
 • Tonåringars psykiska hälsa – utvecklingen under de senaste 30 åren (artikelnr. saknas)
 • Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2020–2021 (artikelnr. 19017)
 • Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2021 (artikelnr. 20140)
 • Uppdaterade rekommendationer om pneumokockvaccination till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom (maj 2022) (artikelnr. 22149)
 • Useful information about the vaccination against COVID-19 – For children, adolescents and parents (artikelnr. 22033-3)
 • Utökad testning för pågående infektion av covid-19 av personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg (artikelnr. 20117-1)
 • Utökad testning för pågående infektion av covid-19 av personal inom samhällsviktig verksamhet (artikelnr. 20117-2)
 • Vaccination mot bältros – vägledning för hälso och sjukvårdspersonal (artikelnr. 2014-11-25)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (arabiska) (artikelnr. 21211-1)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (bosniska, kroatiska, serbiska) (artikelnr. 21211-8)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (dari) (artikelnr. 21211-6)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (kurmanji) (artikelnr. 21211-4)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (persiska/farsi) (artikelnr. 21211-3)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (polska) (artikelnr. 21211-5)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (ryska) (artikelnr. 21211-12)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (somaliska) (artikelnr. 21211-7)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (tigrinja) (artikelnr. 21211-10)
 • Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (turkiska) (artikelnr. 21211-9)
 • Vaccinationskampanjen mot influensa AH1N1 2009 (artikelnr. 2013-101-13)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (artikelnr. 22042)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (arabiska) (artikelnr. 22042-1)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (farsi) (artikelnr. 22042-3)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (polska) (artikelnr. 22042-4)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (ryska) (artikelnr. 22042-9)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (somaliska) (artikelnr. 22042-5)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (spanska) (artikelnr. 22042-6)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (tigrinja) (artikelnr. 22042-7)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (turkiska) (artikelnr. 22042-8)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (ukrainska) (artikelnr. 22042-10)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format) (artikelnr. 22118)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format arabiska) (artikelnr. 21223-1)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format farsi) (artikelnr. 21223-3)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format polska) (artikelnr. 21223-4)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format somaliska) (artikelnr. 21223-5)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format spanska) (artikelnr. 21223-6)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format tigrinja) (artikelnr. 21223-7)
 • Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format turkiska) (artikelnr. 21223-8)
 • Vårvinter – Vårdagjämning – Vaccin (Affisch 1) (22040-36)
 • Vårdpersonalens frånvaro vid skolstängning (artikelnr. 20038)
 • Vårt uppdrag – att stärka och utveckla folkhälsan (artikelnr. 15156)
 • Vägledning för smittspårning av covid-19 (artikelnr. 22039)
 • Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 (artikelnr. 20110 e-publikation)
 • Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19 (artikelnr. 22016)
 • Välkommen till skolan (Affisch) (artikelnr. 22023)
 • Återredovisning av länsstyrelsernas arbete enligt alkohol och tobakslagstiftningen samt bedömning av kommunernas tillsyn 2016 (artikelnr. saknas)
 • Återredovisning stödja genomförandet av ANDT-strategin alkohol- och tobakstillsyn (artikelnr. saknas)
 • Åtgärder mot spridning av covid-19 - rekommendationer till vård, tandvård och omsorg (artikelnr. 22031)
 • Övervakning av immunitetsläget – seroepidemiologiska studier (artikelnr. 2014-07-01)