Om statistiken

illustration över dashboarden av registrerade vaccinationerStatistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Hur överföring av vaccinationsuppgifter från journalsystem till vaccinationsregistret sker skiljer sig mellan regionerna. Från de flesta journalsystem överförs vaccinationsuppgifter dagligen, men något journalsystem levererar data en gång i veckan. Efterregistreringar görs, vilket betyder att uppgifter i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden och därför är veckostatistiken föränderlig över tid.

Rapporterade vaccinationer

Tabell 1 visar hur många vaccinationer totalt som har rapporterats till det nationella vaccinationsregistret. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00:30. Tabellerna nedan uppdateras en gång i veckan, på torsdagar.

Tabell 1. Antal rapporterade vaccinationer totalt.
DatumAntal vaccinationer
2022-08-18 22 863 668
2022-08-11 22 846 207
2022-06-23 22 674 504
2022-06-16 22 631 019
2022-06-09 22 583 361
2022-06-02 22 530 875
2022-05-25 22 446 165
2022-05-19 22 361 635

Vaccinerade personer

Tabell 2 visar hur många personer som har påbörjat vaccination och hur många av dessa som har fått minst två doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen i ålder 12 år och äldre som är vaccinerade.

Andel av befolkningen 12 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2021-12-31 i nämnaren (födda 2009 och tidigare).

Tabell 2. Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser bland personer 12 år och äldre.
DatumAntal vaccinerade
med minst 1 dos (1)
Andel (%) vaccinerade
med minst 1 dos
Antal vaccinerade
med minst 2 doser
Andel (%) vaccinerade
med minst 2 doser
2022-08-18 7 844 259 87,3 % 7 661 144 85,2 %
2022-08-11 7 843 712 87,3 % 7 660 378 85,2 %
2022-06-23 7 838 695 87,2 % 7 651 988 85,1 %
2022-06-16 7 837 623 87,2 % 7 649 569 85,1 %
2022-06-09 7 836 632 87,2 % 7 647 284 85,1 %
2022-06-02 7 835 657 87,2 % 7 645 072 85,1 %
2022-05-25 7 834 087 87,2 % 7 641 970 85,0 %
2022-05-19 7 832 652 87,2 % 7 639 544 85,0%

(1) Antal vaccinerade med minst 1 dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.

Tabell 3 visar hur många personer 18 år och äldre har vaccinerats med tre doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen 18 år och äldre har fått tre doser av vaccin mot covid-19.

Andel av befolkningen 18 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2021-12-31 i nämnaren (födda 2003 och tidigare).

Tabell 3. Antal och andel vaccinerade med 3 doser bland personer 18 år och äldre.

DatumAntal vaccinerade med 3 doserAndel (%) vaccinerade med 3 doser
2022-08-18 5 500 921  66,6 %
2022-08-11 5 495 194  66,6 %
2022-06-23 5 439 028  65,9 %
2022-06-16 5 426 959 65,7 %
2022-06-09 5 415 127 65,6 %
2022-06-02 5 402 095 65,4 %
2022-05-25 5 382 252 65,2 %
2022-05-19 5 363 592 65,0 %

Veckostatistik med diagram, kartor och tabeller

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Statistiken visas bäst på dator, i nyare och uppdaterade webbläsare.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder:

För personer med funktionsnedsättning

Ladda ner data

Läs mer