Analystyp
Indikation Vid misstanke om infektion med cowpoxvirus (äkta kokoppor) monkeypoxvirus (apkoppor) och vacciniavirus.
Provmaterial

Vid misstanke om monkeypox ska Folkhälsomyndigheten kontaktas före provtagning på 010-205 24 00 (knappval görs för Klinisk mikrobiolog i beredskap).

Provtagnings­anvisningar

I första hand provtagning av hud- och slemhinnelesioner såsom sår eller blåsor. Andra provtagningsmaterial kan bli aktuella efter diskussion med KMIB.

Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid Svar inom 5 dagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Anmälningsplikt gäller endast monkeypoxvirus (apkoppsvirus).

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Sjukdomsinformation om apkoppor

Säkerhetsdatablad smittämnen - Apkoppsvirus (PDF, 233 kB)