Miljö- och hälsoskyddskontoren tillsynar

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd är tillsynsmyndighet och tillsynar inomhusmiljön enligt miljöbalken i skolor och förskolor, bostäder, lokaler för vård och omsorg med flera lokaler. Läs mer i navigeringen hur miljöbalken kan tillämpas på olika verksamheter och vilka parametrar miljö- och hälsoskyddskontoren kan ställa krav på utifrån miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.