Alkoholtillsyn – handel, tillverkning och servering

Hälsofarliga varor och substanser under utredning

Miljöhälsa och hälsoskydd

Tillsynsvägledning till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för inomhusmiljö, hygien och objektburen smitta.

Tobakstillsyn – handel, ingredienser och rökfria miljöer

Tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser

Vägledning om lagstiftning kring tobak