Analystyp
Indikation

Misstanke om infektion med Cryptosporidium spp, Cyclospora cayetanensis eller Cystoisospora belli.

Provmaterial

Ofixerad, formalin-fixerad eller SAF-fixerad feces.

Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Vid fynd av Cryptosporidium spp.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info