Analystyp
Indikation

Smittspårning vid sporadiska och/eller utbrottsfall av kryptosporidios samt vid övervakning.

Provmaterial

Ofixerad feces, alt. feces fixerad i 70 procent etanol.

Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 1-2 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Differentiering av arter och subtyper kan vara av intresse vid smittspårning av sporadiska och/eller utbrottsfall av kryptosporidios.