Information in English

Ta ansvar för att förhindra smittspridning

Alla har ett eget ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.

Vaccinera dig

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccinationen.

Information för dig om vaccinationen

Stanna hemma vid symtom

Var uppmärksam på symtom. Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika att träffa andra.

Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Barn som är yngre än sex år behöver inte testa sig.

Om du inte är vaccinerad

Du som är vuxen och inte är vaccinerad bör vara extra noga för att skydda dig själv och andra mot att smittas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, tarsärskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, undvika onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt, och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.

När du arbetar

Från och med den 29 september finns inte längre någon rekommendation om att arbeta hemifrån.

Men du har fortfarande ett ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma, testa dig och undvika att träffa andra. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som inte är vaccinerad.

När du reser

Om du reser in i Sverige från ett annat land gäller särskilda rekommendationer om testning. Du som är fullvaccinerad behöver inte testa dig.

Innan du reser till ett annat land bör du ta reda på vad som gäller på ditt resmål.

Att besöka ett arrangemang eller gå på restaurang

Från och med 29 september har Folkhälsomyndigheten inte längre några föreskrifter, allmänna råd eller andra rekommendationer som begränsar möjligheten att ta emot gäster på restaurang eller styr antalet deltagare på olika evenemang, till exempel konserter.

Men du har fortfarande ett ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma, testa dig och undvika att träffa andra.

För dig som är vuxen och kan vaccinera dig, men ännu inte gjort det, gäller rekommendationen att hålla avstånd till andra. Undvik särskilt nära kontakt med personer i riskgrupp eller personer som är 70 år och äldre.

Om du planerar en privat sammankomst

Det finns inte längre några rekommendationer för barn och fullvaccinerade vuxna om att endast umgås i den nära kretsen och undvika större fester.

Men du har fortfarande ett ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma och undvika att träffa andra. Barn från sex år och vuxna bör också testa sig om de får symtom.

För dig som är vuxen och kan vaccinera dig men ännu inte gjort det gäller rekommendationen att hålla avstånd till andra. Undvik särskilt nära kontakt med personer i riskgrupp eller personer som är 70 år och äldre.

Läs mer