Den lagstadgade övervakningen av smittsamma sjukdomar regleras i smittskyddslagen, smittskyddsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillämpningen av smittskyddslagen.

Läs mer på andra webbplatser

The European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET)