Den lagstadgade övervakningen av smittsamma sjukdomar regleras i smittskyddslagen, smittskyddsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillämpningen av smittskyddslagen.

Läs mer

Fellowship programme: EPIET/EUPHEM (ecdc.europa.eu)