Generaldirektören

Avdelningen för folkhälsoanalys och datautvecklingAvdelningen för kommunikationAvdelningen för livsvillkor och levnadsvanorAvdelningen för mikrobiologiAvdelningen för smittskydd och hälsoskyddAvdelningen för Verksamhets-utveckling och stöd
Enheten för analys Enheten för digitala kanaler och produktion Enheten för alkoholprevention Enheten för beredskaps och smittskydds-diagnostik Enheten för antibiotika och vårdhygien Enheten för arkiv och registratur
Enheten för data och register Enheten för planerad kommunikation Enheten för drogprevention Enheten för laborativ bakterieövervakning Enheten för beredskap och krishantering Enheten för bidrag och upphandling
Enheten för epidemiologisk uppföljning Enheten för press och media Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor och spelprevention Enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning Enheten för miljöhälsa Enheten för ekonomi
Enheten för folkhälsorapportering och utvärdering Enheten för psykisk hälsa och suicidprevention Enheten för laboratorieutveckling Enheten för sexuell hälsa och hivprevention Enheten för fastighet och säkerhet
Enheten för juridik Enheten för spelprevention och samordning ANDTS Enheten för parasitologi Enheten för zoonoser och antibiotikaresistens Enheten för IT
Enheten för produktkontroll Enheten för tobaksprevention Enheten för utökad testning covid-19 Enheten för smittskyddssamordning och övervakning covid-19 Enheten för HR
Enheten för samordnat folkhälsoarbete Enheten för reception och kontorsservice
Enheten för vaccinationsprogram

Förutom dessa finns direkt under generaldirektören: Gd-kansliet och Insynsrådet.