Ny undersökning om spel och hälsa

Under hösten 2021 samlades nya data in till Swelogs. Datainsamlingen bestod av en uppföljning av deltagare från Swelogs 2018 och en ny befolkningsundersökning som gick ut till 25 000 personer. Resultaten publiceras under 2022.

Läs mer om Swelogs 2021

Syftet med befolkningsstudien är att stärka kunskapen om spelande och spelandets betydelse för människors hälsa.

Swelogs består av olika delstudier

 • Swelogs 2021
 • Swelogs 2015, 2018 och 2021
 • Swelogs longitudinella studie 2008-2014

Så här redovisar vi resultaten

Vi sammanfattar utvecklingen över tid i rapporten Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008–2018. Resultat från undersökningarna finns också på spelprevention.se som är vår webbplats om spelproblem och förebyggande arbete. Läs mer om Swelogs delstudier:

Fakta 2021

 • 247 000 personer (3,0 procent) hade viss risk för spelproblem.
 • 65 000 personer (0,8 procent) hade förhöjd risk för spelproblem.
 • 40 000 personer (0,5 procent) hade spelproblem.
 • Graden av spelproblem i befolkningen var i stort sett oförändrad från 2018 till 2021.
 • Andelen som spelar online ökade.
 • Ungefär 128 000 personer bodde tillsammans med någon som hade ett problemspelande. 39 000 av dessa var barn (0-18 år).

Utvecklingen 2008–2015

 • Färre spelade om pengar men omsättningen ökade.
 • Onlinespelandet ökade.
 • Nya spelformer, främst online, ändrade spelmönstren.
 • Spelproblemen minskade bland minderåriga och unga män men ökade bland män i åldrarna 25–44 och bland kvinnor i åldrarna 45–64.
 • Andelen med problemspelande var oförändrad men antalet personer med allvarliga spelproblem ökade.