Tabell 1. Antal levererade doser av vaccin mot covid-19 till Sverige per vaccinleverantör (a).
FöretagAntal doser
AstraZeneca (Vaxzevria) 1 519 700
Moderna (Spikevax) 5 883 400
Novavax (Nuvaxovid) 1 471 100
Pfizer/Biontech (Comirnaty) 20 639 055
Pfizer/Biontech barn (5-11 år) (Comirnaty) 12 000
Totalsumma 29 525 255

(a) Vaccindoser som har levererats vidare till annat land är exkluderade.

Fördelning av vaccin mot covid-19

Sverige är med i avtal mellan EU-kommissionen och flera vaccintillverkare om att köpa in vacciner mot covid-19. Sverige får därför tillgång till vaccinerna samtidigt som övriga EU-länder. I Sverige fördelar sedan Folkhälsomyndigheten vaccinerna till regionerna. Vaccinet fördelas till regionerna enligt hur stor andel de har av befolkningen i olika åldersgrupper.

Från och med vecka 30 2021 görs fördelningen utifrån regionernas behov (för AstraZeneca redan från och med vecka 18 2021).

Vaccinet har tidigare fördelats till regionerna utifrån andel av befolkning i olika åldersgrupper enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik.

Tidigare fördelningar:

  • Vecka 52 2020 till och med vecka 9 2021: andel 70 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 10 2021 till och med vecka 17 2021: andel 65 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 18 och 19 2021: andel 18 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 20 till och med vecka 29 2021: andel 18-64 år i befolkningen.
Tabell 2. Antalet levererade doser av vaccin mot covid-19 per region.
RegionAntal doser
Blekinge 371 090
Dalarna 697 700
Gotland 139 975
Gävleborg 632 240
Halland 723 500
Jämtland/Härjedalen 296 905
Jönköping 882 160
Kalmar 602 980
Kronoberg 442 995
Norrbotten 653 650
Skåne 2 738 135
Stockholm 4 752 030
Södermanland 632 045
Uppsala 766 040
Värmland 619 170
Västerbotten 690 140
Västernorrland 600 390
Västmanland 612 070
Västra Götaland 3 714 615
Örebro 566 485
Östergötland 1 002 640

Regionerna ansvarar för att vaccinera befolkningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Att hantera vaccin från inleverans till vaccinatör är en process. Det tar vanligtvis cirka 1–2 veckor från det att vaccin inkommer till Sverige tills att det tidigast kan nå regionerna och användas vid vaccinering. Denna tidsaspekt, i kombination med eventuellt svinn som kan uppstå, gör att antalet givna doser som rapporteras in till det nationella vaccinationsregistret inte kan jämföras med antalet fördelade vaccindoser vid en given tidpunkt.