Kunskapsprovet infördes 1 januari 2011 och sedan starten har totalt 52 851 prov genomförts. Det är totalt 30 757 prov (58%) som är godkända.

Under februari månad har totalt 331 prov genomförts och 55% av de proven genomfördes med godkänt resultat på första försöket. Av alla prov som genomfördes i februari är totalt 60% godkända efter samtliga försök.

Resultat för slutförda kunskapsprov

Tabell. Andel godkända kunskapsprov per månad under 2022 och 2023. Uppdaterad 2023-02-06.
Månad20232022
Januari 57 % 72 %
Februari 60 % 65 %
Mars 66 %
April 48 %
Maj 48 %
Juni 49 %
Juli 42 %
Augusti 46 %
September 44 %
Oktober 48 %
November 53 %
December 48 %

Läs mer

Årsstatistik för kunskapsprov