Detalj- och partihandlare måste ha tillstånd för handel med tobaksvaror
Den som säljer tobaksvaror till en konsument, och den som bedriver partihandel, måste ha tillstånd för sin handel. Kommunen ska granska och bedöma en ansökan om tillstånd för handel med tobak, samt fatta beslut om tillstånd.

Stöd för kommunernas arbete med tillståndsprövningen

Vi har tagit fram följande material som stöd för kommunernas arbete med tillståndsprövningen:

Tillsyn på försäljningsstället och partihandel

Kommunen utövar tillsyn när det gäller bland annat hälsovarningar, produktpresentation och åldersgräns på fysiska försäljningsställen. Vi har tagit fram följande material som stöd för kommunernas tillsyn över handeln med tobaksvaror:

Kommunen har även rätt att göra kontrollköp i syfte att förbättra efterlevnaden av ålderskontroll.

Information om kontrollköp

På vår sida om regler om tobak och liknande produkter hittar du aktuella lagar, förordningar och föreskrifter.

Regler om tobak och liknande produkter