Tillsynen gäller vissa varor (substanser) som är farliga för människors liv eller hälsa, och som människor kan använda för att bli berusade eller påverkade på andra sätt. Substanserna anges i bilagan till förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Nya substanser kan läggas till i bilagan under året om de regleras enligt lagen.

Vårt tillsynsansvar omfattar bland annat att substanserna inte utan tillstånd får föras in i landet, överlåtas, framställas, säljas eller innehas. Substanserna får inte heller anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras eller förvaras.

Vi utför kontroller av olika anledningar, exempelvis när vi får information om att lagen inte följs av verksamheter som hanterar hälsofarliga varor.

Om en verksamhet inte följer reglerna för att hantera hälsofarliga varor, kan vi besluta om förelägganden eller förbud.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen.

Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet, men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.