Delar av regleringen kommer att börja gälla stegvis. Det innebär att regleringen, i sin helhet, kommer vara genomförd 1 februari 2024.

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter är ännu inte utfärdad och publicerad på riksdagens webbplats. De paragrafer som vi här hänvisar till utgår från regeringens lagförslag som antogs av riksdagen den 21 juni.

Regeringens proposition 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Vad är en tobaksfri nikotinprodukt?

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.

Följande produkter omfattas inte av lagen om tobaksfria nikotinprodukter

De här produkterna omfattas inte av lagen om tobaksfria nikotinprodukter:

  • Nikotinhaltiga produkter som inte är avsedda för konsumtion.
  • En tobaksvara, örtprodukt för rökning, elektronisk cigarett (e-cigarett) eller påfyllningsbehållare. Dessa produkter omfattas istället av reglerna i lagen om tobak och liknande produkter.
  • En tobaksfri produkt som är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara. Dessa produkter omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
  • Läkemedel och medicintekniska produkter som innehåller nikotin och som säljs i enlighet med de krav som gäller för dessa.

Läkemedelsverket skriver att:

  • Cannabidiol (CBD) omfattas av läkemedelslagstiftningen.
  • Tetrahydrocannabinol (THC) omfattas av narkotikalagstiftningen.

Rökfria miljöer och tobaksfria nikotinprodukter

Det är förbjudet att använda tobaksfria nikotinprodukter som till användningssättet motsvarar rökning, i vissa inom- och utomhusmiljöer, så kallade rökfria miljöer.

Livsmedel, marknadsföring och punktskatt

Har du frågor om snusliknande produkter, och om dessa kan jämställas med livsmedel, kan du, från och med 1 januari 2023, kontakta Livsmedelsverket.se.

Har du frågor om marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter bör du kontakta Konsumentverket.se.

Har du frågor om punktskatt av tobaksfria nikotinprodukter, bör du kontakta Skatteverket: Punktskatteenheten (skatteverket.se).

Om reglerna för tobaksfria nikotinprodukter inte följs

Endast de produkter som uppfyller kraven i lagen om tobaksfria nikotinprodukter, får tillhandahållas till konsumenter på den svenska marknaden. För detaljerade regler, se länkarna nedan till lagen, förordningen och föreskrifterna.

En tillsynsmyndighet kan meddela de förelägganden, förbud och varningar som krävs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som informationen bygger på