Teknisk sprit används inom industri, forskning och hälsovård

Teknisk sprit används huvudsakligen inom yrkesmässig verksamhet. Det kan till exempel vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller för vetenskapliga och medicinska ändamål inom forskning och hälsovård. Teknisk sprit ska dessutom klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt den EU-gemensamma tulltaxan.

Alkoholhaltiga preparat omfattar många olika typer av varor

Alkoholhaltiga preparat är varor som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och de kan ha mycket olika användningssätt. Dessa varor klassas varken som alkoholdryck, teknisk sprit eller läkemedel. De kan vara avsedda för förtäring och de kan vara avsedda att inte förtäras. De kan till exempel vara kosmetika, desinfektionsmedel, spolarvätska, drivmedel och kosttillskott. Alkoholhaltiga preparat används inom yrkesmässig verksamhet men finns även tillgängliga för konsumenter genom detaljhandeln.

Har du frågor om ett preparat ska klassas som läkemedel ska du vända dig till Läkemedelsverket.se.

Regler för dig som handlar med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Handeln med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat regleras huvudsakligen genom

Lagen och föreskrifterna innehåller även bestämmelser om denaturering och andra säkerhetskrav.

Information och vägledning inför nya krav 1 mars 2023

Här hittar du information om de nya krav i Föreskrifterna om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat som börjar att gälla 1 mars 2023.

Information till verksamheter som bedriver handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Relaterade publikationer

I publikationen "Handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat" finns information till dig som handlar eller har tänkt handla med dessa typer av varor och vilka regler och krav som du omfattas av. Där finns vägledning om hur du avgör vad som är teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall du behöver ha ett godkännande från Skatteverket för att få påbörja handeln. I publikationen har vi sammanställt information om vilka uppgifter som du ska skicka in till Folkhälsomyndigheten och förklarat de begrepp som förekommer i alkohollagen och de relaterade föreskrifterna.

Denaturering gör alkoholen otjänlig för förtäring

I alkohollagstiftningen finns krav på hur teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat ska vara denaturerade. Denaturering är en metod, som i alkohollagens mening, innebär att ett eller flera ämnen sätts till sprit eller en vara som innehåller sprit. Syftet med att denaturera är att göra spriten eller varan otjänlig för förtäring.

Detta behöver du som säljer, för in eller importerar teknisk sprit tänka på

  1. Ansöka om att bli godkänd upplagshavare – du behöver vara godkänd upplagshavare om du ska sälja, föra in eller importera teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad. För mer information om de regler som gäller för godkännande som upplagshavare vänligen kontakta Skatteverket.
  2. Anlita ett oberoende kontrollbolag – om du säljer teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad ska du anlita ett kontrollbolag. Detta gäller även för dig som för in eller importerar mer än 1 000 liter teknisk sprit i lösvikt vid ett och samma tillfälle.
  3. Anmäla till Folkhälsomyndigheten – i anmälan ska du bland annat uppge företagets namn, organisationsnummer, uppskattad mängd och hur spriten är denaturerad.
  4. Föra anteckningar – om du hanterar teknisk sprit i din verksamhet ska du föra anteckningar om det. Du ska även vid begäran lämna anteckningarna till Folkhälsomyndigheten.
  5. Redovisa – varje kvartal ska du redovisa uppgifter till Folkhälsomyndigheten, bland annat mängden teknisk sprit som har sålts, förbrukats, förts in respektive importerats under kvartalet samt lagersaldo vid kvartalets slut.

Detta behöver du som säljer i första led, för in eller importerar alkoholhaltiga preparat tänka på

  1. Anmäla till Folkhälsomyndigheten – i anmälan ska du bland annat uppge företagets namn, organisationsnummer typ av preparat och på vilket sätt etanolen i preparatet är denaturerad.
  2. Redovisa – om Folkhälsomyndigheten begär det ska du redovisa såld, införd och importerad mängd preparat.

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.

Läs mer