Teknisk sprit används inom industri, forskning och hälsovård

Teknisk sprit används huvudsakligen inom yrkesmässig verksamhet. Det kan till exempel vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller för vetenskapliga och medicinska ändamål inom forskning och hälsovård. Teknisk sprit ska dessutom klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt den EU-gemensamma tulltaxan.

Alkoholhaltiga preparat omfattar många olika typer av varor

Alkoholhaltiga preparat finns även tillgängliga för konsumenter genom detaljhandeln. De kan till exempel vara kosmetika, desinfektionsmedel, spolarvätska, drivmedel och kosttillskott. Dessa preparat innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och klassas varken som alkoholdryck, teknisk sprit eller läkemedel. Har du frågor om ett preparat ska klassas som läkemedel ska du vända dig till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket

Regler för dig som handlar med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Handeln med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat regleras huvudsakligen genom

Lagen och föreskrifterna innehåller även bestämmelser om denaturering och andra säkerhetskrav.

I publikationen "Handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat" finns information till dig som handlar eller har tänkt handla med dessa typer av varor och vilka regler och krav som du omfattas av. Där finns vägledning om hur du avgör vad som är teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall du behöver ha ett godkännande från Skatteverket för att få påbörja handeln. I publikationen har vi sammanställt information om vilka uppgifter som du ska skicka in till Folkhälsomyndigheten och förklarat de begrepp som förekommer i alkohollagen och de relaterade föreskrifterna.

Denaturering gör alkoholen otjänlig för förtäring

I alkohollagstiftningen finns krav på hur teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat ska vara denaturerade. Denaturering är en metod, som i alkohollagens mening, innebär att ett eller flera ämnen sätts till sprit eller en vara som innehåller sprit. Syftet med att denaturera är att göra spriten eller varan otjänlig för förtäring.

Detta behöver du som säljer, för in eller importerar teknisk sprit tänka på

bild som visar vad du som säljer, för in eller importerar teknisk sprit ska tänka på

Detta behöver du som säljer i första led, för in eller importerar alkoholhaltiga preparat tänka på

bild som visar vad du som säljer, för in eller importerar alkoholhaltiga preparat ska tänka på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.

Läs mer